• Sunday slide1

  Climbing Trees

  Sunday 15th March 2020

  Dydd Sul, y 15eg o Fawrth
  BUY TICKETS

 • Sunday slide2

  Chroma

  Sunday 15th March 2020

  Dydd Sul, y 15eg o Fawrth
  BUY TICKETS

 • Sunday slide3

  The People The Poet

  Sunday 15th March 2020

  Dydd Sul, y 15eg o Fawrth
  BUY TICKETS

 • Sunday slide4

  Fire Fences

  Sunday 15th March 2020

  Dydd Sul, y 15eg o Fawrth
  BUY TICKETS

 • Sunday slide5

  Kizzy Crawford

  Sunday 15th March 2020

  Dydd Sul, y 15eg o Fawrth
  BUY TICKETS

 • Sunday slide6

  WYNT

  Sunday 15th March 2020

  Dydd Sul, y 15eg o Fawrth
  BUY TICKETS

 
 
valley aid saturday

 

Some of the best breakthrough acts in the Valleys and the towns of South Wales join to give their time for free to support The Green Rooms, live music and rehearsal room venue, that was extensively damaged in the recent floods in Pontypridd.

Mae rhai o'r gweithredoedd arloesol gorau yn y Cymoedd a threfi De Cymru yn ymuno i roi eu hamser am ddim i gefnogi The Green Rooms, cerddoriaeth fyw a lleoliad ystafell ymarfer, a ddifrodwyd yn helaeth yn y llifogydd diweddar ym Pontypridd.

Line-up includes Climbing Trees, Chroma, The People The Poet, Fire Fences and WYNT and Kizzy Crawford.

Mae'r rhestr artist yn cynnwys Climbing Trees, Chroma, The People The Poet, Fire Fences, WYNT a Kizzy Crawford.

Sunday's Line up / Artistiaid dydd Sul

COMING SOON / YN DOD CYN HIR

Our Partners / Ein Partneriaid

BUY TICKETS !


DONATE !