valley aid

Rock Auction / Ocsiwn Roc

 

Rock Auction

 

https://www.easyliveauction.com/auctioneers/sullivansauctions/

Sir Tom Jones Experience Package including 4 x Tickets to a Sir Tom Jones summer show of the winner’s choice (Tour dates at tomjones.com – more dates to be announced soon), a meet and greet with Sir Tom Jones before the show and a tour merchandise item
Pecyn Profiad Syr Tom Jones gan gynnwys 4 x Tocyn i sioe Haf Syr Tom Jones o ddewis yr enillydd (Dyddiadau taith yn www.tomjones.com - mwy o ddyddiadau i'w cyhoeddi cyn bo hir), cyfarfod a chyfarch â Syr Tom Jones cyn y sioe ac a eitem nwyddau y daith hefyd.

‘Brian May Guitars’ Red Special replica, signed by Brian May of Queen.
Replica Coch Arbennig ‘Brian May Guitars’, wedi’i lofnodi gan Brian May o’r band- Queen.

A limited edition framed lyric sheet of ‘A New South Wales’ by Mike Peters of The Alarm.
Ffrâm gyfyngedig o ‘A New South Wales’ gan Mike Peters o The Alarm.

James Dean Bradfield’s guitar, with on body artwork by Manic Street Preachers bandmate Nicky Wire.
Gitâr James Dean Bradfield, gyda gwaith celf ar y corff gan ei gyd-fandiwr o Manic Street Preachers, Nicky Wire.

Geraint Thomas’ signed cycling shoes.
Esgidiau beicio wedi’u llofnodi gan Geraint Thomas.

Robert Plant Experience Package including 2 x tickets to Robert Plant’s Saving Grace show on 19th March in Tenby, along with a meet and greet and overnight stay in Tenby, a personally signed deluxe box set of ‘Physical Graffiti’ and his latest two solo albums ‘Carry Fire’ and ‘Lullaby and the Ceaseless Roar.’
Pecyn Profiad Robert Plant gan gynnwys 2 x tocyn i sioe Saving Grace Robert Plant ar 19eg Mawrth yn Nhinbych-y-pysgod, ynghyd â chyfarfod a chyfarch ac aros dros nos yn Nhinbych-y-pysgod, set blwch moethus wedi'i lofnodi'n bersonol o 'Physical Graffiti' a'i ddau albwm unigol diweddaraf 'Carry Fire' a 'Lullaby and the Ceaseless Roar.'

Phil Campbell of Motörhead signed guitar.
Gitâr Phil Campbell o Motörhead wedi arwyddo ganddo.

Framed signed jersey by the WRU Welsh National Rugby Team.
Crys wedi'i lofnodi a'i fframio gan Dîm Rygbi Cenedlaethol Cymru WRU.

Katherine Jenkins Experience Package including 2 x top price tickets with meet and greet to see Katherine Jenkins on her 2021 ‘Cinema Paradiso’ Tour (venue to be chosen by winner), backstage meet and greet, photo opportunity, signed programme PLUS Katherine will sing and dedicate a song to you during the concert!
Pecyn Profiad Katherine Jenkins gan gynnwys 2 x tocyn pris uchaf gyda chyfarfod a chyfarch i weld Katherine Jenkins ar ei Thaith 'Cinema Paradiso' 2021 (lleoliad i'w ddewis gan yr enillydd), cyfarfod cefn llwyfan a chyfarch, cyfle i dynnu lluniau, rhaglen wedi'i llofnodi. Bydd Katherine HEFYD yn canu a chysegru cân i chi yn ystod y gyngerdd!

Grant Nicholas of Feeder’s guitar.
Gitâr Grant Nicholas o Feeder.

Jacket worn by Dame Shirley Bassey (2 x different jackets).
Siaced sy’n berchen i a sydd wedi'i gwisgo gan y Fonesig Shirley Bassey (2 x siaced wahanol).

Limited Edition Mini Welsh Legends Lego Set.
Set Lego Chwedlau Cymraeg Argraffiad Cyfyngedig.

The Alarm Experience Package including 2 x tickets to the SOLD OUT evening concert at St David’s Hall in Cardiff on 5th June 2021, a Soundcheck Experience and Aftershow.
Y Pecyn Profiad band The Alarm gan gynnwys 2 x tocyn i'r gyngerdd nos sydd wedi GWERTHU ALLAN yn Neuadd Dewi yng Nghaerdydd ar 5 Mehefin 2021, Profiad Soundcheck ac o’r Aftershow.

Our Partners / Ein Partneriaid

BUY TICKETS !


DONATE !