valley aid

Find us... / Ffeindiwch ni...

Address / Cyfeiriad : The Factory, Jenkin St, Porth, CF39 9PP.

valleyaid map

Driving Directions from Pontypridd / Cyfarwyddiadau o Pontypridd

From Rhondda Rd/A4058 / O Stryd y Rhondda/A4058
Turn right onto Llwyncelyn Rd/B4278 / Trowch i'r dde ymlaen i Heol Llwyncelyn/B4278
Turn left onto B4278 / Trowch i'r chwith ymlaen i B4278
Slight right onto Pontypridd Rd/B4278 / Ychydig i'r dde ymlaen i Heol Pontypridd/B4278
Porth Library on your left. Porth Plaza – With Side Access to The Factory / Llyfrgell Porth ar y chwith. Porth Plaza – gyda mynediad o’r ochr i’r Ffatri


Walking from Porth Train Station / Cerdded o Orsaf Dren Porth

Walk west on Station St towards Hannah St / Cerddwch i'r gorllewin ar Stryd yr Orsaf tuag at Stryd Hannah
Turn left onto Hannah St / Trowch i'r chwith ymlaen i Stryd Hannah
Turn left onto Pontypridd Rd/B4278 / Trowch i'r chwith ymlaen i Heol Pontypridd/B4278
Porth Library on your right. Porth Plaza – With Side Access to The Factory / Llyfrgell Porth ar y dde ichi. Porth Plaza – gyda mynediad o’r ochr i'r Ffatri

Walking from the Bus Stop / Cerdded o'r Arhosfan Bysiau

Walk east on Pontypridd Rd/B4278 towards Porth Library / Cerddwch i'r dwyrain ar hyd Heol Pontypridd/B4278 tuag at Lyfrgell y Porth
Porth Library on your right. Porth Plaza – With Side Access to The Factory / Mae Llyfrgell y Porth ar y dde ichi. Porth Plaza – gyda mynediad o’r ochr i'r Ffatri

Our Partners / Ein Partneriaid

BUY TICKETS !


DONATE !