• slide6

  Amy Wadge

  Saturday 14th March 2020 Dydd Sadwrn, y 14eg o Fawrth

  BUY TICKETS

 • slide6

  Charlotte Church

  Saturday 14th March 2020 Dydd Sadwrn, y 14eg o Fawrth

  BUY TICKETS

 • slide1

  Mike Peters

  Saturday 14th March 2020 Dydd Sadwrn, y 14eg o Fawrth

  BUY TICKETS

 • slide6

  Andy Fairweather Low

  Saturday 14th March 2020 Dydd Sadwrn, y 14eg o Fawrth

  BUY TICKETS

 • slide6

  James Dean Bradfield

  Saturday 14th March 2020 Dydd Sadwrn, y 14eg o Fawrth

  BUY TICKETS

 
 
valley aid saturday

 

Join some of Wales’ finest music legends up close and unplugged as they donate their time for free to help the people of the Valley affected by the floods.

Ymunwch â rhai o enwogion cerddoriaeth gorau Cymru mewn awyrgylch agos atoch wrth iddynt roi o'u hamser yn rhad ac am ddim i helpu pobl y Cwm y mae'r llifogydd wedi effeithio arnynt.

James Dean Bradfield of the Manic Street Preachers, who will auction his played on guitar live!

Mae James Dean Bradfield o'r Manic Street Preachers, yn roi ei annwyl gitar y mae wedi chwarae yn fyw ar ocsiwn!

Grammy award winning singer songwriter and co-author of some of Ed Sheeran’s biggest hits, Amy Wadge.

Mi fydd y canwr-gyfansoddwr enwog ac ennillydd Grammy, a chyd-awdur rhai o ganeuon mwyaf Ed Sheeran, Amy Wadge yno.

Chart-topping singer songwriter and Eric Clapton’s guitarist of choice Andy Fairweather Low. 

Cyd-ysgrifennwr caneuon a hoff gitarydd Eric Clapton - Andy Fairweather Low.

Mike Peters of The Alarm, one of Wales’ greatest musical exports, who has duetted with Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen and who Bono in a recent interview described as the ‘the real deal’.

Mike Peters o'r Alarm, un o lwyddiannau cerddorol mwyaf Cymru, sydd wedi deuawdu gyda Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen a mae Bono o bawb wedi ei ddisgrifio fel ‘y real deal’ mewn cyfweliad diweddar.

And world famous multi-million record selling artist, Charlotte Church.

Yn ogystal a’r uchod mi fydd yr artist byd-enwog ac adnabyddus Charlotte Church yn bresennol hefyd.

This special event will also feature sought after rock auction items including a signed guitar, donated by Brian May, a limited edition framed lyric sheet of A New South Wales by Mike Peters MBE, James Dean Bradfield’s guitar with on body artwork by Nicky Wire, Motörhead’s Phil Campbell’s signed guitar, and the most rock and roll shoes in Wales right now as Geraint Thomas donates a signed pair of his cycling shoes and much, much more.

Bydd y digwyddiad arbennig hwn hefyd yn cynnwys eitemau roc mewn Ocsiwn Roc gan gynnwys gitar wedi’i arwyddo a’i rhoi gan Brian May, ffrâm prin o eiriau y gân ‘New South Wales’ gan Mike Peters MBE, gitar James Dean Bradfield yn fydd â gwaith celf Nicky Wire arno, gitar wedi ei arwyddo gan Phil Campbell o Motörhead a’r esgidiau fwyaf ‘roc a rol’ yng Nghymru ar y funud sef esgidiau seiclo Geraint Thomas yn cael ei ocsiynu hefyd.

To close the event we’ll be cranking up the amps to 11 with a live band that you will not want to miss  . . .

I gloi'r digwyddiad byddwn yn troi’r AMPS i 11 gyda band byw na fyddwch chi eisiau ei golli . . .

Valley Aid, an unforgettable night of rock and roll, an ‘I was there’ event, giving hope to those in need in the Valleys.

Valley Aid, noson fythgofiadwy o roc a rôl, digwyddiad na fyddwch yn ei anghofio a bydd yn rhoi gobaith i'r rhai sydd mewn angen yn y Cymoedd.

DONATE

Saturday's Line up / Artistiaid dydd Sadwrn

COMING SOON / YN DOD CYN HIR

Our Partners / Ein Partneriaid

BUY TICKETS !


DONATE !